سعي ميكنم آنچه را كه در طول روز در جامعه ام اتفاق مي افتد و تاثير گذار ميباشد بنويسم ..

روزنامه آنلاين شهر من

بگذاريد مكاني را معرفي بكنم كه براي من البته براي خيلي ها رل يك روزنامه آنلاين را بازي ميكند و من و همشهري ها اخبار را بيشتر از اين مكان كسب ميكنيم

اخبار روز حوادث منجر به فوت را از اعلاميه هاي ترحيم ميشود استخراج كرد اگهي هاي تجارتي و اخبار ورزشي و ... خلاصه آنچه را كه در يك روزنامه ميشود پيدا كرد در اين ديوار ميتوانيد پيدا بكنيد مثلا امروز جمعه چند مورد آگهي تسليت كه يك مورد آن جواني است كه جان خود را در اثر حادثه رانندگي با موتورسيكلت از دست داده و يا دو مورد اعلاميه پارچه اي تبريك به چند جوان همشهري كه در مسابقات مختلف ورزشي مدال آورده اند و يك مورد تبليغات آموزش رايانه و اعلام جشن درخت كاري و مراسم آن از طرف منطقه آزاد ارس و .....

خوب حالا ديديد كه اين ديوار مهم كه متعلق به مكان مقدس مسجد جامع است چيزي از يك روزنامه آنلاين كم ندارد بلكه خيلي هم بهتر از آن است چون خبرنگاران اين روزنامه هم خود مردم هستند . پس بعد از اين  هروقت صحبت از روزنامه آنلاين شد منظور همين ديوار است .

نظر شما چيست ؟ ...


نظرات:گزارش تخلف
بعدی