سعي ميكنم آنچه را كه در طول روز در جامعه ام اتفاق مي افتد و تاثير گذار ميباشد بنويسم ..

عاشق و ...

یئنه شوریده کونلوم عاشیق بیر گول عذار اولموش 
 ائدیب مشق جنون ، دیوانه لر تک داغدار اولموش

براي امروز همين......


نظرات:گزارش تخلف
بعدی